Bijles-vragen stellen via WhatsApp? Klik hier voor meer informatie!
Eén op één bijles van een docent met meer dan 35 jaar ervaring op het gebied van wiskunde en (bedrijfs)economie.
Lessen zijn per klokuur beschikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 14:00 tot 21:00 uur. In overleg in te plannen.
Een uur persoonlijke bijles kost 35 euro  en kan via een factuur betaald worden. (Bijles is vrij van btw.)

Even voorstellen

Mijn naam is Louis Senders, 63 jaar.  Vanaf 1980 ben ik, als docent M&O / wiskunde / economie, met veel plezier werkzaam in het onderwijs. De eerste jaren in diverse vormen van voortgezet onderwijs. Daarna het MBO (ROC Eindhoven) en tot 1 september 2016 in het HBO (Fontys Communicatie Eindhoven).

Gedurende de periode sept. 2008 - juli 2009 ben ik, middels een detachering, met plezier en succes werkzaam geweest als docent M&O / Economie op scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard, HAVO/VWO. Vanaf 1 september 2016 richt ik me volledig op mijn bijlesactiviteiten en incidentele (onderwijs)werkzaamheden.

Werkwijze BijDeLessen

Iedere leerling heeft natuurlijk een eigen manier van leren en eigen problemen waar hij of zij tegenaan loopt. Mede daarom beginnen we een (eventueel) bijles-tracject met een kennismakingsgesprek. In dit gesprek hebben we het - naast een persoonlijke kennismaking - dus ook over de gewenste aanpak en andere praktische zaken. Zo’n gesprek kan bij mij of de leerling thuis. Het lijkt me wenselijk dat daarbij ook (één van de) ouders aanwezig zijn. Uiteraard is een dergelijk gesprek kosteloos en zonder verdere verplichting.

De leerling ontvangt een schrift/werkboek waarin gewerkt wordt tijdens de bijlessen. Uiteraard gebruiken we het boek zoals dat door de reguliere school wordt voorgeschreven. Vanzelfsprekend staat het ouders te allen tijde vrij mij te bellen of te mailen betreffende de bijles en de resultaten. Ik ben van mening dat 1 les per week voldoende zou moeten zijn en, mede gezien het individuele karakter, op termijn tot resultaat zou moeten leiden. Meerdere lessen per week of incidenteel een les behoort ook tot de mogelijkheden.

In principe geef ik bijles in economie en wiskunde aan alle leerjaren van het VMBO, HAVO en VWO. Maar door mijn jarenlange leservaring heb ik ook kennis over andere financiële vakken. Mocht u vragen hebben over of ik u of uw kind kan helpen, schroom niet om contact op te nemen.

Planning

Locatie
Bijlessen duren een klokuur en worden gegeven bij mij aan huis, Moutlaan 18 te Dommelen. Hier hebben we beschikking over een rustige studieruimte waar geconcentreerd gewerkt kan worden.

Beschikbaarheid
Maandag, woensdag en donderdag van 14:00 tot 21:00 uur.

Praktische zaken
- Lessen worden in principe - en bij voorkeur - wekelijks op hetzelfde tijdstip ingepland.

- Bij verhindering uiterlijk 6 uur voor de les afmelden via telefoon of mail. (Bij afmelding wordt, indien gewenst, geprobeerd de les in diezelfde week alsnog in te plannen.)

Mail
Louis@BijDeLessen.nl

Telefoon

06 13 03 39 93

IBAN

NL74ABNA0534263879

KvK
53384407